Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi için bir mal alım ihalesi hk.

24.02.2020 tarihinde yapılacak Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi için mal alım ihalesinde 14.02.2020 tarihi itibariyle zeyilname yapılmıştır. İhale şartnamesinin güncel hali ektedir. 

Ek için tıklayınız.