Duyurular
enkutr

İhracat Beyannamelerinin Kapatılması

TOBB’dan Odamıza iletilen yazıda, ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesinin önem arz ettiği belirtilerek, 31 Aralık 2019 tarihi sonunda kadar ihracat taleplerinin karşılanması için gümrük idarelerinin açık bulundurulup ihracat işlemlerinin süratle tamamlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Ticaret Bakanlığı’nca Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’nin talimatlandırıldığı ifade edilerek, sürecin ihracatçılar ve nakliyeciler ile ilgili aşamalarının hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi hususu belirtilmektedir.