Duyurular
enkutr

AFGM Onaylı Tedarikçi Prosesi

İlgi: TOBB’nin 01.11.2019 tarih ve 10928 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nden alınan 12.09.2019 tarih ve 71007407-410.01.08[021]-E.524564 sayılı yazıda Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tetkikat sonucu ilgili firmalara iki yıl süre ile onay verildiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Askeri Fabrikaların faaliyet alanlarına ilişkin mal ve hizmet teslim etmek isteyebilecek Üyelerimiz için, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Onaylı Tedarikçi sürecinin açıklandığı ekli yazı tarafınıza sunulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.

Ek için tıklayınız.