Basına ve Kamuoyuna – Tıbbı Sarf Malzemesi Alım Bedelleri Hk.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK’un 4 Ekim 2019 tarihinde basına yansıyan demecinde; üniversite hastanelerinin daha iyi hizmet sunabilmeleri için yılsonuna kadar 450 milyon lira ek ödeme yapılacağı belirtilmiştir. Kamuoyunun da yakından bildiği üzere, Üniversite hastaneleri 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında alımını yaptığı tıbbi sarf malzemesi alım bedellerini ilgili firmalara henüz ödememişlerdir.

Bu sorunun çözümü için bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesi bu yılsonuna kadar ilgili üniversitelere ek ödenek gönderilmeye başlanması alacaklı firmaları umutlandırmıştır. Ancak; Dicle Üniversitesi Rektörlüğü YÖK’ün ilgili mevzuatları ve alacaklı firmalar ile yapmış oldukları tedarik sözleşmelerini hiçe sayarak bakanlığın göndermiş olduğu ek ödeneğin tümünü döner sermayeye aktararak öncelikle kendi personellerinin döner sermaye paylarını ödemiştir. Alacaklı firmaların ödeme taleplerine ise “Devlet para göndermiyor” mazeretini üreten yetkililer, her zaman yaptıkları gibi bir kez daha mevzuatlara aykırı davranarak alacaklı firmaları mağdur etmişlerdir.

18 Şubat 2011 tarih 27850 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Döner Sermaye Ödemelerinden Yapılacak Ek Ödemelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar”a İlişkin Yönetmeliğin, “Genel İlkeler” başlıklı Madde-4, (5.) fıkrasında “Yapılacak ödemelerde gelir gider dengesi gözetilerek, döner sermaye kaynakları uygun olduğu takdirde ek ödeme yapılır.” İbaresi bulunmaktadır. Buna rağmen Dicle Üniversitesi Rektörlüğü almış olduğu kurul kararı ile kendi döner sermaye ödemelerini yaparak, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında tedarikçi firmaların ilaç ve tıbbi sarf malzeme temin bedellerini ödenmemiştir.

Alacaklarını tahsil edemeyen tedarikçi firmalar mali borç yükünü karşılayamaz duruma geldiklerinden Dicle Üniversitesine ilaç ve tıbbi sarf malzemesi temin etmekte zorlanmaktadırlar. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi aynı zamanda bir kamu hastanesidir. Bölgenin en eski ve en donanımlı kamu hastanesinde hastalara zamanında ve yeterli düzeyde sağlık hizmeti verilememektedir. Bu hizmetin aksamasına neden olanlar Dicle Üniversitesinin idarecileridirler. Bu keyfi uygulama hem insan sağlığını ciddi boyutlarda etkilemekte, hem de tedarikçi firmaları iflasın eşiğine getirmektedir.

Tamamen haksız ve hukuka aykırı bir yöntemle alacakları ödenmeyen firmaların hak ettikleri alacaklarının ivedilikle ödenmemesi durumunda ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı 23 Nisan 2019 tarihinde kamuoyu ile paylaşmış, ilgili tüm kurum ve kuruluş yetkililerini göreve davet etmiştik.

Aradan 6 ay gibi bir süre geçmesine rağmen Dicle Üniversitesi yöneticilerinin haksız ve hukuka aykırı bir yöntemle alacaklı firmaların alacaklarını ödemeyerek halk sağlığını hiçe sayması, tedarikçi firmaları iflasa sürüklemesi kabul edilemez. Konunun çözüme kavuşması ve ödemelerin yapılması için bugün itibariyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına da müracaatımızı yapmış bulunmaktayız.

Halk sağlığının her şeyden öncelikli olduğundan hareketle, tedarikçi firma alacaklarının acilen ödenmesi için Dicle Üniversitesi Rektörlüğünü bir kez daha duyarlılık göstermeye davet ediyor, aksi durumda savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgilerine arz ediyoruz.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu