DTSO Başkanı Kaya, “Dijital sektör dünyanın en önemli sektörüdür”

DTSO, AB Bilgi Merkezi, Dijital Dönüşüm Platformu ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ortaklığıyla “Dijital Gelecek ve Yerel Firmalar için Uygun İş Modelleri Konferansı” düzenlendi.

Konferansa Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimiz Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, TOBB Diyarbakır İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Şerif Sayar, TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zülal Koç, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ve yerel firma temsilcileri katıldı.

Konferansta konuşan DTSO Başkanı Kaya; bugün burada yapmakta olduğumuz etkinlik ile dijital gelişimin geleceğimiz üzerinde yaratacağı etkiyi tartışıyor olacağız. Odamız bu anlamda sürekli değişim ve dönüşüm içerisinde hareket ederek dijital teknolojiye ayak uydurmaya çalışmaktadır.  Dijital dönüşüme ve gelişime de değinen Kaya, “25 yıl önce sermayeyi elinde tutan en büyük 10 şirket petro/kimya, tütün ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteriyordu. Bugün ise dünya ekonomisine yön veren en büyük şirketleri dijital teknoloji sektöründe yer almaktadırlar. Ve her birinin cirosu bugün trilyon dolarlarla ifade edilmektedir.  Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin de bu sektörü yakından takip etmesi ve gerekli bilgi ve donanımları alması gerekmektedir. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak kentimizde bir lojistik merkezi kurmaya çalışıyorken de dijital dünyadan kopuk hareket etmiyor, aksine bu imkanlar dahilinde neler yapılabilirliği tartışmak zorundayız. Globalleşen ve giderek daralan uluslararası pazarlarda artık e-ticaret gibi dijital pazar ağları yer almaktadır. Dolayısıyla bu sektörün kentimizde de gelişmesi oldukça büyük önem taşımaktadır. Bizler de bu anlamda şimdiden gerekli tedbirlerimizi alarak dijital anlamda yetişmiş insan gücünü oluşturarak iş insanlarımızın uluslararası pazarlarda rekabet edebilirlik güçlerini arttırmak zorundayız” dedi.

TOBB Diyarbakır İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Şerif Sayar, Teknolojinin son yıllardaki gelişimi ve değişimiyle beraber, günümüz iş dünyasını geçmiş ile kıyasladığımızda hızlı bir değişimin içinde olduğunu dile getirdi. Sayar, “ Bu değişimle beraber işletmelerde tüketicilerin bilgiye hızlı erişimine uyum sağlayabilmek ve artan rekabet karşısında tüketici taleplerini karşılayabilmek için mevcut yapılarını değiştirmek, interneti ve e-ticareti organizasyon yapılarında ticari faaliyetlerinde kullanmak zorunda kaldılar. E-ticaretin yarattığı bu değişim ve fırsatların ülke ekonomisinde önemli bir paya sahip olan KOBİ’lerin daha fazla başarı elde etmeleri açısından bir fırsattır” şeklinde konuştu.

TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zülal Koç ise sanayide katma değeri yüksek üretime geçilmesi, rekabet gücünün korunmasını mümkün kılacak teknolojik dönüşümün sağlanmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Dijital Gelecek Platformunun amacı yazılım ve yazılım teknolojilerini geliştirmekle birlikte, profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmetleri vererek her ölçekteki işletmelerin yazılım alanlarındaki ihtiyaçlarına ve sorunlarına, hızlı, ölçülebilir veriler elde etmelerini sağlayacak benzersiz ve inovatif yazılım çözümleri sunarak, bilgi otomasyon sistemlerini kurmak veya geliştirerek destek vermektir.  Hızla değişen dünya sürecinde dünya bize uymayacağına göre bizim değişen dünyaya uymamız kaçınılmazdır. Yenilenmeliyiz. Yoksa yeniliriz” dedi.

DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Meryem Özdemir Ok moderatörlüğünde konferansın ilk oturumunda; Dijital Gelecek ile ilgili   3GEN Teknoloji A.Ş yetkilisi Engin Özgen, Dijitalleşmede Sosyal Medyanın Gücü ile ilgili Tek Kılavuz İnternet Reklam  Hizmetleri A.Ş YK Başkanı Mehmet Volkan Çakmak, Geleceği Anlamak, Dijital Ekonomi İşimizi Nasıl Etkileyecek ile ilgili Workcube kurucusu Ömer Turhan, Dijital Ayak İzi ve İnternet Hukuku ile ilgili HABİTAT Derneği Eğitim Koordinatörü Nazan Bütüner,  sunum yaparak bilgi paylaşımında bulundular.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral moderatörlüğünde yapılan konferansın ikinci oturumunda ise, Türkiye, AB ve Dünya`da Dijital Ticaret / E-Ticaret, ile ilgili E-Ticaret Merkezi A.Ş.Genel Müdürü Mehmet Erdemi, Dijital Liderlik ve Başarı Hikayesi ile ilgili CISCO Türkiye firmasından Ceyda Kasımoğlu,  Dijital Pazarlama ile Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Görevlisi  Melodi Çiftçi, sunum yaparak bilgi paylaşımında bulundu.