Diyarbakır Kadayıfı Avrupa Yolunda

Avrupa Birliği ve Türkiye eş finansmanıyla yürütülen IPARD Programı çerçevesinde Diyarbakır Kadayıfının Yurtdışına Açılması Projesi, Bozanbey Süt Çiftliği İşletmesi ve Doğru Tarım ve Besicilik İşletmeleri yerel ve ulusal basın mensupları eşliğinde ziyaret edildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi ve TKDK- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü   tarafından desteklenen projelerden “Diyarbakır Kadayıfının Yurtdışına Açılması Projesi” çerçevesinde işletmenin kapasite kullanımının arttırılması ve pazarlama ağının genişletilmesi sonucu,  Diyarbakır Kadayıfının Avrupa’ya ihraç edilerek bölgenin istihdam ve dış ticaretine olumlu katkı yapması hedeflenmektedir.

Hacı Levent İşletmesi sahiplerinden Adnan Altunhan, bu proje sayesinde kapasitelerini günlük 250 kg. dan 2000 kg.’a çıkaracaklarını, çalışan sayısını da arttırarak yurtdışına özellikle AB ülkelerine satış yapabilecek duruma geleceklerini ifade etti.

Daha sonra Avrupa Birliği tarafından desteklenen Bozanbey Süt Çiftliği ve Doğru Tarım ve Besicilik İşletmesi ziyaret edilerek,  basın mensupları İşletme sahibi Mustafa Fidan tarafından detaylı bilgilendirilerek AB ve TKDK`ya bu desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Doğru Tarım ve Besicilik İşletmesi sahibi Özgür Doğru ve  Proje Yöneticisi Zahide Tekeş tarafından Besi İşletmelerini AB ve TKDK sayesinde büyüttüklerini ifade ettiler.

TKDK Diyarbakır İl Kordinatörü Hikmet Güneş, bölgemizde AB ve Türkiye eş finansmanıyla yürütülen bir çok projeye destek verdiklerini ve şu anda Ağustos sonuna kadar açık çağrılarının olduğunu belirterek tarım ve kırsal kalkınma projesi olanları TKDK`ya başvurmalarını beklediklerini belirtti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Mehmet Nezir Güneş ise ilimizde AB tarafından finansman desteği sağlanan birçok projenin başarı ile devam ettiğini ve bunun ilimizin istihdam ve ekonomisine çok olumlu katkılar sağladığını ifade etti.