Announcement
enkutr

DTSO Başkanı Mehmet Kaya’dan seçim değerlendirmesi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya yerel seçimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Demokrasinin temel dinamiklerinden biri olan yerel yönetim seçimleri geride bıraktık. Halk büyük bir sağduyu ile sandık başına giderek tercihini yapmıştır. Şimdi seçim atmosferinden uzaklaşıp, hızla ülkenin temel sorunlarına odaklanmanın zamanıdır. Ekonomiyi canlandıracak, toplumsal refahı yükseltecek politikalara yönelmek gerekiyor.

Türkiye’nin acil çözüm bekleyen en temel sorunu ekonomide istikrarın sağlanmasıdır. Tarihsel geçmişimiz toplumsal birliktelikle ekonomide istikrarı sağlanmanın mümkün olabileceğinin örnekleriyle doludur. Başta mevcut hükümet olmak üzere; mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerin yekvücut olarak ülkenin en temel sorunu olan ekonomik sorunlara odaklanmasını bekliyoruz.

Son yıllarda kırılgan bir seyir izleyen ekonomimizin temellerini sağlam zemine oturtacak, rekabet gücümüzü arttırıcı ve serbest piyasa politikasını esas alan yapısal reformları hızla hayata geçirmeliyiz. Bunun için hukuk devletinin temelini oluşturan demokrasi ve özgürlükleri geliştirecek,  üretim ve hizmet sektörünü güçlendirecek politikaları izlemek son derece yararlı olacaktır.

Topyekün kalkınma için yerelden üretimi ve yerelden yönetimi de güçlendirmemiz gerekiyor. Özellikle merkezi ve yerel yönetimlerin koordineli çalışmalarını sağlayacak, yerel yönetimleri daha etkin ve daha güçlü kılacak reformlara ihtiyaç var. Merkezi hükümetin bu anlamda daha sağduyulu ve daha kucaklayıcı politikaları uygulayacağına inanıyoruz. Yerel yönetimlerin yetilerinin artması, yerel taleplerin yerelden karşılanması yatırım ve üretim yapılabilirliğin artışını sağlayacak, bu da beraberinde ekonomik refahı getirecektir.

Gerek ekonomik kalkınma, gerekse de toplumsal refahın temini açısından yerel yönetimlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Çağdaş yaşama elverişli ve insan odaklı kentleşme ülkemizin gündemini oluşturmalıdır. Katılımcılığı esas alan, şeffaf ve hesap verebilir bir yerel yönetim anlayışı ile alt ve üstyapıdan, ticaretin ve üretimin önünü açan sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya odaklı, yaşanabilir kentler inşa etmelidirler.  Bunun için yereldeki tüm paydaşlar ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamaları başarı şanslarını daha çok arttıracaktır.

Seçilmiş belediye başkanlarının seçim atmosferinden ve politik kimliklerinden hızla sıyrılarak aynı hızla seçildikleri belde, ilçe ve kentlerinin gündemine dönmeleri, kentsel yaşamın sorunlarını çözecek projelere odaklanmaları, gündelik siyaseti ise partilerine bırakıp kendilerine oy veren/vermeyen tüm seçmenlerinin belediye başkanı olmaları gerekiyor.

Seçimlerin demokratik yaşama katılımın ve demokrasi bilincini pekiştirmenin olmazsa olmazı ilkesinden hareketle seçilmiş tüm başkanlara, meclis üyelerine ve muhtarlara başarılar diliyoruz.

Leave a Reply