Malezya-Kelantan Eyaletinde Yatırım Fırsatları

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden odamıza iletilen yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliğinden alınan bilgilere istinaden;

Malezya’nın 13 eyaletinden biri olan Kelantan Eyalet Yönetiminin, aşağıda belirtilen alanlarda yatırım yapmaya ilgi duyan Türk yatırımcılarını anılan eyalete davet ettiği belirtilmektedir.
•Tok Bali semtinde yaklaşık 4000 dönüm arazi üzerinde sanayi sitesi kurulması,
•Turistik bir bölge olan Cameron Tepelerinde yakın Lojing semtinde yaklaşık 4000 dönüm arazi üzerinde bir turizm köyü kurulması,
•Demir cevheri ve manganez madencilik yatırım,
•Üniversite veya yüksek okul yatırımı,
•Mobilya üretimi,
•Helal gıda üretimi.

Söz konusu yazıda devamla, bahse konu yatırım projeleri ile ilgilenen firmaların Kelantan Eyalet Yönetimi Yetkilisi Mohamad Nazwan Ismail (Tel: 00 609 7481954 Dahili:1004 , E-posta: nazwan@kelantan.gov.my ,  Web: www.kelantan.gov.my/index.php/en/) ile irtibata geçebilecek olup, ilgili üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Yorum Yaz