DTSO Kadın Meclisi Hazırlık Toplantısı Gerçekleşti

DTSO Kadın Meclisi Hazırlık Toplantısı, kadın girişimcilerin katılımı ile Odamız bünyesinde düzenlendi. DTSO meclisinde onaylanan ve kentteki kadın sivil toplum örgütleri ile paylaşılan taslak tüzük bugün kadın girişimciler ile paylaşıldı. Katılımcıların onayladığı tüzük doğrultusunda Ocak 2019’da kadın meclisi seçimleri gerçekleştirilecek olup okutulan yapının Türkiye’de odalar için yeni bir model oluşturması hedefleniyor.

DTSO, kadınların ekonomik alanda güçlenmesini ve karar mekanizmalarına katılımını desteklemeyi amaç edinmiştir. DTSO, bu yöndeki çalışmalarının ilk adımı olarak kendi bünyesinde bir Kadın Meclisi kurmaya karar vermiştir.

DTSO, Kadın Meclisi ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmektedir. Bilindiği üzere, toplumsal cinsiyet eşitliğinin en belirgin dengesizliği ekonomik alanda görülmektedir. Ülkemizde, kadın girişimci sayısı oldukça düşük olduğu gibi, ekonomik alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının karar alma organlarında da kadınlar yok denecek kadar azdır. DTSO, kadınlara ekonomik alanda yaşadıkları zorluklar ve özgün sorunlarının üstesinden gelecek desteği vermeye kararlıdır. Bu amaçla, ülkemizdeki tüm diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek olmak üzere aktif, karar alıcı ve yetkili kadın girişimci sayısının artırılması ve kadın üyelerin karar alma mekanizmalarına katılımını teşvik amacıyla kendi bünyesinde bir Kadın Meclisi kurarak yeni bir kurumsallaşmaya gitmektedir.

Diğer ülke örneklerini incelediğimizde, genellikle kadınların erkeklerin hâkim olduğu sivil toplum kuruluşlarına paralel, sadece kadınların üye olduğu ticaret ve sanayi odaları kurduğunu görüyoruz. DTSO ise kadın-erkek eşitlikçi bir bakış açısından hareketle, kadınların kendi bünyesinde güçlenmesini ve yönetim organlarında kadın-erkek birlikte çalışmayı hedeflemektedir.

DTSO Kadın Meclisi, DTSO Meclisi’nin tüzüğünün onaylanmasıyla faaliyete başlar.

Kadın Meclisi’nin faaliyetlerini 12 Ocak 2019 tarihinde yapılacak ilk seçime kadar DTSO meslek komiteleri ve yüksek istişare kurulu kadın üyelerinden oluşan Kurucular Kurulu yürütecektir.

Yorum Yaz