Buradasınız: HaberlerDTSO’da Taşınır Rehni Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

DTSO’da Taşınır Rehni Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni hakkında DTSO’da bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya DTSO Meclis Üyeleri’nin yanı sıra; banka temsilcileri ve üyeler katıldı.
Taşınır Rehni Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, TOBB’un taşınabilir ürünlerin ipoteği konusunu gündeme getirdiğini, bunun da önemli bir konu olduğunu söyledi. Kaya, ticaret odaları doğru kamuoyu oluşturarak bu işin takipçisi olmak zorundalar. Hangi sektöre bakarsak bakalım öz kaynaklarıyla banka teminatlarına ulaşma şansları yok. Taşınabilirlerin kullanılması çok önemlidir, bunun kamuoyuna doğru aktarılması gerekmektedir ve bu yolla kredi kurumları üzerinde güç oluşturulmaya çalışılmalıdır dedi.
Kaya, taşınabilirlerin ipoteği dışında; ipotek verme ve ipotek kaldırma işlemlerinin de tartışılması gerektiğini ifade ederek, hala eski yöntemlerle işler yürümekte. Notere git, bir sürü masraf yap, sonra kaldırmak için uğraş. Bunu çözmezsek taşınabilir ipotekler ileride karşımıza risk olarak çıkacaktır. Bunun çözümünün işlemleri hızlandırmamızdır diye konuştu.
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başkan M. Mücahit Arvas, konuyla ilgili olarak bilgilendirme sunumu yaptı. Arvas, konuşmasında, dünyadaki işletmelerin sermaye yapısı ile bankalar tarafından rehin olarak kabul edilen varlık türleri arasında önemli farklılıklar bulunduğunu ifade etti. Arvas, işletmelerin sermaye yapısının; yüzde 44’ünü makine, ekipman ve benzeri varlıklar, yüzde 34’ünü alacaklar ve yalnızca yüzde 22’sini taşınmaz varlıkların oluşturduğunu söyledi. Arvas konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Bankalar kredi karşılığında yüzde 73 oranında taşınmaz rehni talep ederken, bu oran taşınırlar için yüzde 27’ye gerilemektedir. Dolayısıyla, işletmeler ile kredi arz edenlerin talep ve beklentileri birbiriyle örtüşmemektedir. Bankalar, kredi karşılığı oluşan alacaklarını taşınmaz varlıklar ile teminat altına almak isterken, işletmelerin sermaye yapısı bu talepleri karşılamaktan uzak kalmaktadır. Bu durum, kredi piyasalarında etkinsizliğe sebebiyet vererek, işletmelerin finansmana erişimini zorlaştırmaktadır.”
7 ülkedeki reform çalışmaları kapsamında, mevzuat düzenlemesi yapılarak bildirim esasına dayalı bir ‘Rehinli Taşınır Sicil Sistemi’ kurulduğunu anlatan Arvas, “Dünya Bankası tarafından 2013 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre reform çalışmaları kapsamında taşınır sicil sistemi kurulan ülkelerde; finansmana erişim sağlayan firmaların yüzde 8 oranında arttığı, faiz oranlarında yüzde 3 oranında bir düşüş yaşandığı, kredi vadelerinin 6 ay uzadığı ve bankalar tarafından finanse edilen işletme sermayesinin yüzde 10 arttığı tespit edilmiştir” diye konuştu.
Arvas toplantıda ayrıca, “6750 Sayılı Kanun’un Amacı”, “Taşınır Rehni Türleri”, “Teslime Bağlı Taşınır Rehni”, “Alacaklının Hakları”, “Rehin Sözleşmesi Şekli”, “Rehinli Taşınır Sicili” ve “Türkiye’de Taşınır Sicil Rehin Sistemi (Tares)” gibi konularda katılımcılara bilgi verdi.
Toplantı soru cevap kısmıyla son buldu.

Kredi Garanti FonuTürk Standartları Enstitüsü

iwc replica watches Replika Saatcppe elbiseReplika Saatgelinlik