Buradasınız: HaberlerBankalar İş İnsanlarını Tefeciye Yönlendiriyorlar

Bankalar İş İnsanlarını Tefeciye Yönlendiriyorlar

Güneydoğu Anadolu Bölgesi bütün olumsuzluklara rağmen bölgede yatırım yapan fedakâr iş insanlarının çabaları ile zor günleri atlatmış, kısmen de olsa kalkınma ivmesi yakalamıştır. Bu ivmenin devam ettirilmesi için gerekli inanç ve özveriyi hala bölge iş insanımızda görmekteyiz. Ancak bu özveriye karşılık bölge bankaları uygulamakta oldukları yüksek faizlerle iş insanlarını tefecilere yönlendirmektedirler.
Gerek kamusal, gerekse de özel finans kuruluşlarından yeterli ilgi ve desteği görmeden kendi imkânlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlayan bölge iş insanlarına destek olması gereken finans kuruluşlarının bugün uygulamakta oldukları kredi politikaları ve faiz oranları adeta yatırımı durdurmak, bölge iş insanlarını iş yapamaz duruma getirmektedir.
Bütün olumsuz koşullara rağmen bankalardan aldıkları kredileri zamanında ödeyen, itibar sahibi bölgemizin saygın iş insanları bankalardan kullandıkları mevcut kredilerini kapatmalarına rağmen aynı krediyi yeniden kullanamamaktadırlar. Bankalar borçlarını yapılandırmak isteyenlerin talepleri ise tümden olumsuz karşılanmaktadırlar.
Ülke genelinde yaşanan krizi fırsata dönüştüren bankaların hem kredi notu yüksek, hem de yeterli teminata sahip iş insanlarına kredi açmamaları, mevcut krediyi yapılandırmamaları iş insanını zorunlu olarak tefeciye yönlendirmektedir.

BANKA FAİZLERİ TEFECİ FAİZLERİNİN ÜZERİNE ÇIKTI
Yaşanan krizi gerekçe gösteren bankalar bölgede uyguladıkları kredi faiz oranları neredeyse tefecilerin uyguladıkları faiz oranını aşmaktadır. Oysaki bir yatırımcı, bir iş insanı için en büyük destek başta kamu olmak üzere, özel bankaların sağlayacağı orta/uzun vadeli ve aynı zamanda düşük faizli kredi imkânlarıdır. Aksini düşünmek yatırımı yok saymak, kalkınmayı frenlemektir.
İçerisine düştüğü ekonomik krizi aşmak için elindeki tüm imkânları seferber eden iş insanlarının dar günde en çok güvenmesi gereken finans sektörünün keyfi uygulamaları beraberinde çok daha derin krizler doğuracaktır. Yaşadığı ekonomik krizi aşamayan ve giderek iflasa sürüklenen iş insanları ülkenin ekonomisini daha çok krize sürükleyecektir. Yaşanacak olası iflaslar bir yandan bölge ve ülke ekonomisine zarar verirken, bir yandan da işsizliği arttırarak çok daha ciddi krizleri tetikleyecektir.
Ülkenin yaşamakta olduğu sıkıntılı süreci en az zararla atlatmak, bölgesel ve ulusal kalkınma hamlesini sekteye uğratmamak adına başta hükümetimiz olmak üzere, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulunu acilen duruma müdahale etmeye davet ediyoruz.

Mehmet KAYA
Yönetim Kurulu Başkanı

Kredi Garanti FonuTürk Standartları Enstitüsü

iwc replica watches Replika Saatcppe elbiseReplika Saatgelinlik