Buradasınız: DuyurularYILLIK ÜYE AİDATI ve MUNZAM AİDATI HAKKINDA

YILLIK ÜYE AİDATI ve MUNZAM AİDATI HAKKINDA

DEĞERLİ ÜYEMİZ;
5174 Sayılı Kanunun Yıllık Üye Aidatıyla ilgili 24. maddesi ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefi üyelerimizin ayrıca ödemekle yükümlü oldukları Munzam Aidatı düzenleyen 25. maddesinde belirtilmiştir.
Aynı Kanunun 77. maddesi ise, zamanında ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidat ile kesinleşmiş gecikme zamlarının tahsili hakkındaki Yönetim Kurulu kararlarını ilam hükmünde kabul etmekte olup, icra dairelerince yerine getirilir hükmünü
amirdir.
Yıllık Aidat ve Munzam Aidat her yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitle ödenir. Bu süreler içinde ödenmeyen yıllık ve munzam aidat için 6183 Sayılı Kanun uyarınca Yürürlükte bulunan oranlarda gecikme zammı tahakkuk ettirilerek yıllık aidat ve munzam aidat ile birlikte tahsil edilir.

Siz Değerli Üyemizin, gereken ilgi ve hassasiyeti göstereceğinden emin olarak,  2018 yılı YILLIK ve MUNZAM aidatlarınızı ve varsa geçmiş yıllardan kalan borçlarınızın yasal süre sonunu beklemeden ve mümkün olan en kısa süre içinde Odamız Veznesine, veya ilçelerdeki Temsilciliklerimize KREDİ KARTIYLA da ödeyebileceğinizi belirtir, açıklanan yasalara göre hareket edilmesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla.

Kredi Garanti FonuTürk Standartları Enstitüsü

iwc replica watches Replika Saatcppe elbiseReplika Saatgelinlik