Buradasınız: DuyurularErtelenen Sigorta Primleri İle İlgili İşverenlerimize Duyuru

Ertelenen Sigorta Primleri İle İlgili İşverenlerimize Duyuru

Odamıza SGK dan gelen yazıda;

"2016 yılında asgari ücretin 1.273,50.-TL den 1.647,00.-TL ye artması nedeniyle işverenlerimizin üzerindeki işçilik maliyetini azaltmak gayesiyle 2016 yılında asgari ücret desteği getirilmiş ve bu destek 2017 yılında da devam ettirilmiştir. Buna ilave olarak asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerimizin 2016 yılı Aralık ve 2017 yılı Ocak - Şubat aylarına ait sigorta primlerinin ödenmesi ise kanun ile sırasıyla 2017 Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmiştir.


İlimizde ertelenen sigorta primlerinden;
2016 Aralık ayından 24.562.915,98 TL,
2017 Ocak ayından 22.836.054,88 TL,
2017 Şubat ayından 22.542.999,14 TL,

  olmak üzere toplam:69.941.970 TL kalan alacağımız bulunmaktadır.

Ertelenen sigorta primlerinin ilkinin ödeme süresi gelmiştir. Bu nedenle, 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta primlerinin 2017 yılı Ekim ayının sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta primlerinin 2017 yılı Kasım ayı sonuna ve 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta primlerinin ise 26 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

 İşverenlerimizin başta asgari ücret desteği olmak üzere beş puanlık sigorta prim indirimi ve diğer sigorta prim teşviklerinden yararlanmaları, prim borçlarının bulunmamasına başka bir ifadeyle prim borçlarını süresinde ödemelerine bağlıdır.

Ayrıca, süresinde ödenmeyen primler sebebiyle gecikme zammı ve gecikme cezası ile karşılaşmamak, işverenlerimizin hâlihazırda yararlandıkları ve yararlanacakları asgari ücret desteği ve prim teşviklerinden mahrum kalmamaları ve bu hakların devamı için ertelenen ve vadesi gelen prim borçları ile birlikte cari ay ve yapılandırılmış eski borçlarının taksitlerinin de ödeme süresi gelmiştir.

Ertelediğimiz sigorta primlerinizin zamanında ödenmesi unutulmamalıdır.
 
 Sosyal Güvenlik Kurumu olarak iş hayatınızın bolluk ve bereket içinde geçmesini dileriz."

bilgilerinize duyurulur.

 

 

 

 

Kredi Garanti FonuTürk Standartları Enstitüsü

iwc replica watches Replika Saatcppe elbiseReplika Saatgelinlik