Tehlikeli Madde Taşımacılığı / ADR

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı’nın yazısına atfen; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TSE arasında 06.03.2016 tarihinde imzalanan protokol gereğince, Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında inceleme ve belgelendirme işlemlerinin Türk Standartları Enstitüsü’nde gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Ayrıca, ADR’ye göre patlayıcı madde (sınıf 1) olarak sınıflandırılan madde taşımacılığında kullanılan EXII/EXIII tipi araçlarda, ADR Uygunluk Belgesi ile ilgili diğer belgeler levha vb.’nin yanı sıra Koruyucu Bölme, Ayırma Paneli veya Muhafaza Kutusu Onay Raporu bulundurulmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu yazıya https://www.tobb.org.tr/TicaretTirDairesi/Sayfalar/ADR.php  adresinde “DUYURULAR” bölümünden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

Kredi Garanti FonuTürk Standartları Enstitüsü

iwc replica watches Replika Saatcppe elbiseReplika Saatgelinlik