Cezayir İthalat Yasakları Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB’ den alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığının yazısına atfen; Afrika kıtasındaki önemli ticaret partnerlerimizden olan Cezayir'de son yıllarda ortaya çıkan ekonomik sorunlara karşı adı geçen ülke makamları tarafından alınan bir dizi önlem neticesinde 10'lu GTIP bazında 851 adet ürünün Cezayir'e ithalatına yasak getirildiği belirtilmiştir.

Cezayir Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, ülkede halen yürürlükte olan söz konusu ithalat yasağına konu olan ürün sayısının 851'den 877'ye yükseltildiği belirtilmiştir.

Uygulamaya konu ürünlerin yeni listesinin duyurulduğu Cezayir Resmi Gazetesinin ilgili sayısına web sitesi (www.tobb.org.tr ) üst panelindeki '"TOBB Birimleri" altında yer' alan Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı/Dış Ticaret Müdürlüğü başlığındaki "Duyurular" kısmından ( https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2655&lst=DuyurularListesi ) ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Kredi Garanti FonuTürk Standartları Enstitüsü

iwc replica watches Replika Saatcppe elbiseReplika Saatgelinlik