Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulamasına İlişkin Açıklamalar Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB’ den alınan yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen;  madenlerin aranması, çıkarılması ve zenginleştirmesinden kaynaklanan maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Maden Atıkları Yönetmeliğimin 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlandığı ve 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibariyle gelen görüş ve değerlendirmeler ile Bakanlığın tespitleri neticesinde getirilen açıklamalara bazı ilave ve düzeltmelerin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda Maden Atıkları Yönetmeliğinin uygulanmasında https://www.tobb.org.tr ana sayfasında "TOBB Birimleri" başlığı "Avrup Birliği Dairesi" linkinde bulunan "Genel Bilgilendirme" bölümünde yer alan Bakanlığın ilettiği açıklama metni ve ek doğrultusunda iş ve işlem tesis edileceği belirtilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla.

Kredi Garanti FonuTürk Standartları Enstitüsü

iwc replica watches Replika Saatcppe elbiseReplika Saatgelinlik