Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

Ekonomi Bakanlığı’ndan almış olduğumuz  yazıya atfen;

Hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmiştir. Bahsi geçen ürünlerin yer aldığı 4 adet listenin bulunduğu, bu listelerdeki ürün grupları ile ilgili sanayicilerimizin tarife kontenjanı açılması, gümrük vergilerinin askıya alınması veya askıya alma listesinden çıkarılması ile ithal lisansları hakkındaki başvurularını gerçekleştirmeleri talep edilmektedir.

Eklere Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) üst panelindeki “TOBB Birimleri’’ altında yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı/Dış Ticaret Müdürlüğü başlığındaki “Duyurular’’ (https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2611&Ist=DuyurularListesi) kısmından ulaşılabilmektedir.

Kredi Garanti FonuTürk Standartları Enstitüsü

iwc replica watches Replika Saatcppe elbiseReplika Saatgelinlik