İran'dan Yapılan İthalatta Tasdik Uygulaması

TOBB'dan Odamıza gelen bilgilendirmede, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen yazıya atfen, Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamı eşyaların ithalatındaki belgeler için konsolosluk şartının, 17 Ekim 2017 itibariyle karşılıklı olarak kaldırıldığı bildirilmiştir.
Bilgilerinize sunulur.

Kredi Garanti FonuTürk Standartları Enstitüsü

iwc replica watches Replika Saatcppe elbiseReplika Saatgelinlik