TMFB Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Yönerge

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan 17.08.2017 tarihli bir yazıda, “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge”nin 03.08.2017 tarih ve 63089 sayılı Bakanlık Makamının Olur’u ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Bahse konu Yönerge ve UDI-D3 Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesinde Mevzuat / Yönergeler başlığı altında  görüntülenebilir.

 Üyelerimize duyurulur.

Kredi Garanti FonuTürk Standartları Enstitüsü

iwc replica watches Replika Saatcppe elbiseReplika Saatgelinlik